Bakış Açımız

geleceğin duyarlı modası için bir araya geldik

2017 yılı sonunda kurulan Sürdürülebilir Moda Platformunun amacı; moda ve/veya sürdürülebilirlik kapsamında çalışmalar yürüten, ortak noktası bu alanda olumlu bir etki yaratma motivasyonu olan kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek ortak çalışmaların yapılabileceği, bilgi paylaşımının sağlanacağı bir zemin oluşturmaktır.

 

Gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerle, bir açık kütüphane görevi gören SMP, sektörde sürdürülebilir moda farkındalığını arttırarak, bu konuda duyarlı kişilerin değişim elçisi olma konusunda somut adımlar atmalarına ve birbirinden bağımsız kişi ve kuruluşları bir araya getirerek moda ve tekstil ekosisteminde ortaklaşa bir dönüşüm ile daha iyi bir gelecek yaratılmasına katkı sağlamayı kendine misyon edinmiştir. Bu amaçlar ile fiziksel ve dijital ortamlarda çeşitli etkinlikler yürütmektedir. 

Sürdürülebilir Moda Platfromu

Sürdürülebilir Moda Platformu; gezegene ve topluma duyarlı bir tekstil ve moda ekosisteminin oluşmasını amaçlayan; bilgi, deneyim ve fikir paylaşımını hedefleyen bağımsız bir platformdur. 

Ekip

Kurucu Ekip

Bükra Kalaycı

İrem Yanpar Coşdan

Nazlı Ödevci

Ülkü Çağlayan

Pınar Öncel

Refik Çolakoğlu

Nermin Köse

Gülin Ölçer

Öykü Özgencil

Eda Çakmak

Edipcan Yıldız

Çalışma Ekibi, 2021

Bükra Kalaycı

Bilgesu Altunkan

İrem Yanpar Coşdan

Gizem Yücelen

Göknil Bigan

Pınar Öncel

Nermin Köse

Yeter Yertutan

Birbirinden bağımsız kişi ve kuruluşları bir araya getirerek moda ve tekstil ekosisteminde ortaklaşa bir dönüşüm ile daha iyi bir geleceğin yaratılmasına katkı sağlamayı kendine misyon edinmiştir.